0
Sluiten

Categorieën

Filters

  Disclaimer

  Styles4walls is een webshop van Style for Homes BV. Ondanks onze constante inspanningen en aandacht voor de samenstelling van onze webwinkel, bestaat de kans dat de informatie die op www.style4walls.com wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Helaas kunnen fouten bij de gegevensverwerking niet altijd worden voorkomen.
   

  Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De informatie en afbeeldingen worden uitsluitend verstrekt voor de persoonlijke informatie van de gebruiker. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd in enige vorm of worden bewerkt, gedupliceerd of verspreid met behulp van elektronische systemen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.
   

  Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik of niet-gebruik van styles4walls, voor zover er geen sprake is van aantoonbare opzet of grove nalatigheid onzerzijds. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van styles4walls verkregen is.
   

  Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om pagina's of afzonderlijke aanbiedingen of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te wissen of de publicatie ervan tijdelijk of definitief te staken. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend.
   

  Auteursrecht en gebruiksrecht

  Onze webpagina's, hun programmering, inhoud, ontwerp en structuur vallen onder de bescherming van het auteursrecht, het merkenrecht en het mededingingsrecht. Copyright-vermeldingen en merknamen mogen niet worden gewijzigd of verwijderd. Het geheel of gedeeltelijk reproduceren, verspreiden, ter beschikking stellen voor opvraging of toegankelijk maken (overbrengen naar andere websites) van onze websites, de lay-out van de websites, de inhoud ervan (teksten, beelden, programma's), in gewijzigde of ongewijzigde vorm, is uitdrukkelijk verboden. Alleen niet-commercieel privégebruik is toegestaan binnen de grenzen van de wet op het auteursrecht.
   

  Referenties, links en vermeldingen van derden

  De inhoud van websites van derden waarnaar onze site linkt, kan zonder ons medeweten veranderen. Wij distantiëren ons daarom uitdrukkelijk van de inhoud en vormgeving van sites van derden die via links toegankelijk zijn en wijzen elke verantwoordelijkheid dienaangaande af. Deze verklaring geldt voor alle binnen ons eigen internetaanbod ingestelde links en verwijzingen, alsmede voor externe vermeldingen in gastenboeken, discussieforums, linkdirectory's, mailinglijsten en alle andere vormen van databanken tot de inhoud waarvan externe schrijftoegang mogelijk is.
   

  Gegevensbescherming

  Indien de mogelijkheid tot het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, naam, adressen) wordt geboden, geschiedt het invoeren van deze gegevens vrijwillig. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten zijn toegestaan - indien en voor zover technisch mogelijk en redelijk - zonder specificatie van persoonsgegevens of onder specificatie van geanonimiseerde gegevens of een alias. Het gebruik van gepubliceerde postadressen, telefoon- of faxnummers en e-mailadressen voor marketingdoeleinden is verboden, overtreders die ongewenste spamberichten versturen, zullen worden gestraft. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen tegen de afzenders van zogenaamde SPAM-mails in geval van overtreding van dit verbod.
   

  Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

  Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waarnaar u werd verwezen. Indien delen of afzonderlijke formuleringen van deze verklaring niet wettig of correct zijn, laat dit de inhoud of geldigheid van de overige delen onverlet.

  Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »