0
Sluiten

Categorieën

Filters

  Disclaimer

  Style4walls is een webshop van Style for Homes BV. Ondanks onze voortdurende inzet en aandacht voor de inhoud van onze website, kunnen de gepubliceerde informatie en producten op www.style4walls.com onvolledig of onjuist zijn. Hoewel we streven naar nauwkeurigheid, kunnen fouten in de gegevensverwerking niet altijd worden voorkomen.

  Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden 'zoals ze zijn', zonder enige (impliciete) garantie of waarborg voor hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een specifiek doel of anderszins. De verstrekte informatie en afbeeldingen zijn bedoeld voor persoonlijke informatieve doeleinden. Het is niet toegestaan om de inhoud, in welke vorm dan ook, te verveelvoudigen, bewerken, dupliceren of verspreiden zonder onze schriftelijke toestemming.

  Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van styles4walls, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove nalatigheid van onze kant. Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele schade door het gebruik van informatie verkregen via styles4walls.
   

  Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om pagina's of afzonderlijke aanbiedingen of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te wissen of de publicatie ervan tijdelijk of definitief te staken. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend.
   

  Het auteursrecht en gebruiksrecht van onze webpagina's vallen onder de bescherming van verschillende wetten. Reproductie, distributie, of beschikbaar stellen van onze websites, inclusief de inhoud, lay-out en programma's, is verboden zonder toestemming, behalve voor niet-commercieel privégebruik.

  We distantiëren ons uitdrukkelijk van de inhoud van websites van derden waarnaar wij linken, en wijzen elke verantwoordelijkheid daarvoor af. Dit geldt voor al onze links en verwijzingen.

  Het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens op onze website gebeurt op vrijwillige basis. Misbruik van deze gegevens voor marketingdoeleinden is verboden en overtreders zullen worden gestraft. We behouden ons het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen afzenders van ongewenste berichten.

  Deze disclaimer is een integraal onderdeel van onze website. Onwettige of ongeldige delen ervan tasten de geldigheid van de overige delen niet aan.

  Manage cookies